A A A

Projekty


 
Do projektu podchodzimy całościowo. Identyfikujemy problematyczne obszary i przygotowujemy rozwiązania do wdrożenia. Po konsultacji z klientem przedstawiamy harmonogram działań z wyznaczeniem zakresów odpowiedzialności i ustaleniem priorytetów. Opracowujemy budżet i metody monitoringu osiąganych korzyści. Lecz przede wszystkim angażujemy pracowników firmy, aby wypracowane rozwiązanie było odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstwa.
  
      Wdrożenia Lean
Wdrażamy metodologię Lean (lub wybrane narzędzia) w całej  strukturze firmy dostosowując ją do specyfiki Klienta i jego faktycznych potrzeb.
 
Oszczędnościowe
Skupiamy się na działaniach, które przynoszą jak największe i najszybsze oszczędności finansowe, bez względu na obszar ich pochodzenia.
 
Optymalizacyjne
Proponujemy działania, których celem jest uwolnienie lub zwiększenie efektywności:
     - zasobów ludzkich,
     - powierzni,
     - maszyn,
     - gniazd i linii produkcyjnych,
     - środków transportu,
     - wykorzystania posiadanych systemów wspomagania zarządzania.
Pozytywne efekty takich działań są również rozłożone w czasie.
 
Reorganizacyjne
Obszary zastosowania naszej wiedzy eksperckiej i doświadczenia to przeprowadzanie reorganizacji:
     - łańcucha dostaw,
     - wewnętrznych przepływów materiałów i towarów,
     - systemu dystrybucji.
 
Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

 

 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN