A A A

Praca standaryzowana Praca Standaryzowana

narzędzie zapewnienia powtarzalności oraz efektywności procesów

  

 

 

Cel warsztatów:

 

-        zdobycie przez uczestników praktycznej umiejętności standaryzowania pracy w procesach produkcyjnych,
-        poznanie narzędzi i technik Pracy Standaryzowanej,
-        ugruntowanie wiedzy i umiejętności uczestników poprzez samodzielne wypracowanie standardu pracy na podstawie wybranego procesu.
 
 

Warsztaty skierowane do:

 

-        technologów, inżynierów produkcji, inżynierów procesu,
-        mistrzów, brygadzistów, planowania produkcji,
-        specjalistów logistyki, pracowników magazynów.
 
 

Program:

 

 

Dzień pierwszy:

 

1.      Wstęp do Pracy Standaryzowanej:
-        Praca Standaryzowana jako element Lean Manufacturing,
-        Przedstawienie siedmiu typów marnotrawstwa (Muda),
-        Praca Standaryzowana jako rozwinięcie 5S,
-        Korzyści z wprowadzenia Pracy Standaryzowanej.
2.      Symulacja procesu produkcyjnego – runda 1:
-        Wyjaśnienie zasad przebiegu symulacji,
-        Przeprowadzenie symulacji i zbieranie danych o procesie,
-        Podsumowanie symulacji i wnioski do dalszej części warsztatów.
3.      Narzędzia Pracy Standaryzowanej i ich zastosowanie do opisu procesu:
-        Mapowanie Procesu,
-        Spaghetti diagram,
-        Arkusze Pracy Standaryzowanej.
4.      Elementy niezbędne do pracy standaryzowanej:
-        Czas Taktu (Takt Time) a Czas Cyklu (Cycle Time),
-        Sekwencja pracy – ustalenie kolejności operacji i przepływu (One Piece Flow),
-        Standardowa ilość zapasów w toku.
5.      Wykorzystanie poznanych narzędzi do wypracowania standardu pracy w symulowanym procesie.
 
 

Dzień drugi:

 

1.      Symulacja procesu produkcyjnego – runda 2:
-        Wdrożenie wypracowanych standardów,
-        Przeprowadzenie symulacji i zbieranie kolejnych danych o procesie,
-        Podsumowanie symulacji.
2.      Opisanie przez uczestników procesu z rundy 2 z wykorzystaniem poznanych narzędzi Pracy Standaryzowanej:
-        Mapa Procesu,
-        Diagram spaghetti,
-        Arkusze Pracy Standaryzowanej.
3.      Wizualizacja Pracy Standaryzowanej:
-        Cele i wskaźniki,
-        Prezentacja graficzna,
-        Instrukcje stanowiskowe.
4.      Symulacja procesu produkcyjnego – runda 3:
-        Wdrożenie wypracowanych nowych standardów,
-        Przeprowadzenie symulacji,
-        Wnioski końcowe.
5.      Wskazówki i warunki do wprowadzania Pracy Standaryzowanej:
-        Cykl PDCA (koło Deminga) i ciągłe doskonalenie,
-        Stabilność jakości procesu,
-        Produkcja wielkoseryjna i jej zmienność,
-        Audyt Pracy Standaryzowanej.
6.      Podsumowanie warsztatów – dyskusja.
 
 

Metodologia:

 

-        Mini-wykłady wzbogacone o ćwiczenia, filmy, zdjęcia, przykłady z innych firm,
-         Symulacja procesu, na bazie którego uczestnicy poznają i wdrażają narzędzia Pracy Standaryzowanej.
 
Czas trwania: 2 dni.
 
 

Cena zawiera:

 

-        udział w szkoleniu wraz z certyfikatem,
-        materiały szkoleniowe,
-        przerwy kawowe oraz lunch,
-        warsztaty prowadzone przez dwóch trenerów,
-        konsultacje telefoniczne z trenerem przez okres 30 dni od zakończenia szkolenia.
 

 
 

 

W sprawie organizacji szkolenia zamkniętego zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

 

 

Terminy oraz ceny szkoleń otwartych z powyższego zakresu są podane w zakładce terminy szkoleń.

 

 

 

 

 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN