A A A

Poka-yoke


 

Poka-yoke

Eliminacja błędów oraz zapobieganie im u źródeł

 

 

Cel szkolenia:

- poznanie technik identyfikacji błędów oraz źródeł ich powstawania,

- poznanie kosztów i konsekwencji „tolerowania” wytwarzania błędów w procesie,

- pokazanie systemowego podejścia do eliminacji błędów oraz zapobiegania im.

  

Szkolenie skierowane do:

- kadry zarządzającej firm produkcyjnych oraz usługowych,

- pracowników działów jakości oraz technologii,

- osób zajmujących się usprawnianiem procesów.

 

Program:

1.      Wprowadzenie do poka-yoke.

2.      Błędy i wady w procesie produkcyjnym oraz życiu codziennym.

3.       Historia poka-yoke.

4.      Zalety rozwiązań poka-yoke.

5.      Rodzaje urządzeń poka-yoke.

6.      Zasady konstruowania urządzeń i rozwiązań poka-yoke.

7.      Przykładowe rozwiązania.

8.      Jak systemowo korzystać z rozwiązań poka-yoke?

9.      Techniki wspierające systemowe rozwiązania poka-yoke:

-        Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu (APQP),

-        FMEA Procesu,

-        Plany kontroli,

-        Doskonalenie istniejących procesów,

-        Działania korygujące / reklamacje,

-        Działania zapobiegawcze.

10.  Podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi.

 

Metodologia:

Wykład wzbogacony o ćwiczenia, filmy, zdjęcia, schematy ideowe, przykłady z innych firm,

 

Czas trwania:

1 dzień (możliwość przeprowadzenia również w weekend w przypadku szkolenia zamkniętego).


Cena zawiera:

- udział w szkoleniu wraz z certyfikatem,

- materiały szkoleniowe,

- przerwy kawowe,

- konsultacje telefoniczne z trenerem przez okres 30 dni od zakończenia szkolenia.
 

 
 

W sprawie organizacji szkolenia zamkniętego zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

 

 

Terminy oraz ceny szkoleń otwartych z powyższego zakresu są podane w zakładce terminy szkoleń.

 

 

 

 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN