A A A

Moduł Pierwszy - Optymalizacja procesów


 
Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznać się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych. Uczestnicy uczą się rozpoznawać marnotrawstwo oraz je eliminować. Dostają do ręki pakiet narzędzi Lean, który im w tym pomoże. Przez kolejnych 5 sesji uczą się praktycznego ich wykorzystania. Słowem: KAIZEN.
 
Korzyści:
-        praktyczna poznanie wpływu narzędzi i metodologii Lean na optymalizację procesów w firmie,
-        umiejętność pracy w zespole ­- wypracowywanie i wdrażanie zmian w symulowanych procesach,
-        dla uczestników Klubu Efektywności – przeplatanie wykorzystania różnych narzędzi (efekty synergii) w trakcie trwania całego cyklu warsztatów,
-        nauka w małych grupach.
 
Warsztaty skierowane do:
-        kadry zarządzającej, kierowników działów,
-        specjalistów z zakresów logistyki, zarządzania produkcją, technologów,
-        osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu efektywnego funkcjonowania: własnego w ramach organizacji oraz organizacji jako całości,
-        studentów logistyki, zarządzania chcących pogłębić swoją wiedzę.
 
Metodologia:
-        symulacje rzeczywistych procesów firm produkcyjnych,
-        mini wykłady,
-        ćwiczenia obrazujące wybrane aspekty omawianych zagadnień,
-        filmy i prezentacje przykładowych rozwiązań.
 
Program Modułu Pierwszego               
 
 

 

 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN