A A A

Mapowanie Strumienia Wartości

 

 
 
Value Stream Mapping VSM
 Podstawowe narzędzie do obrazowania stanu obecnego procesów oraz identyfikacji miejsc ich optymalizacji
 
 
Celem warsztatów jest:
-        zdobycie przez uczestników praktycznej umiejętności tworzenia Mapy Strumienia Wartości,
-        umiejętność identyfikacji marnotrawstw w celu optymalizacji procesów,
-        umiejętność tworzenia Mapy Stanu Przyszłego,
-        zapoznanie się z technikami i narzędziami optymalizacji procesów.
 
Warsztaty skierowane do:
-        kierownictwa wyższego oraz średniego szczebla, zarządzających projektami,
-        osób odpowiedzialnych za podnoszenie efektywności firm, liderów zmian, odpowiedzialnych za poszczególne obszary,
-        odpowiedzialnych za logistykę, zarządzanie produkcją, administrację biurową, obsługę klienta.
 
Program warsztatów:
1.      Mapowanie Strumienia Wartości (Value Stream Mapping) – do czego służy?
-        Wartość dodana – czego chce klient,
-        Strumień wartości – ujęcie procesowe,
-        Efektywność ujęcia całościowego procesu,
-        Typy marnotrawstwa – czym są i jak je zobaczyć,
-        Strumień wartości a struktury organizacyjne przedsiębiorstw.
2.      Mapowanie Strumienia Wartości – jak to wygląda?
-        Mapowanie strumienia – na podstawie przykładu (case study),
-        Symbole stosowane w mapach VSM,
-        Co to jest czas taktu, czas cyklu, czas przejścia – jak je liczyć?
3.      Metodologia tworzenia Mapy Strumienia Wartości.
-        Mapa Stanu Obecnego – na podstawie przykładu (case study),
-        Identyfikacja marnotrawstw oraz obszarów do usprawnienia – jak czytać dane z mapy,
-        Idea przepływu jednej sztuki i balansowania pracy,
-        Techniki optymalizacji przepływu: KANBAN system ciągniony (PULL), supermarkety, sekwencja,
-        Mapa Stanu Przyszłego – na podstawie przykładu (case study).    
 
4.      Stworzenie Mapy Strumienia Wartości – rzeczywistego procesu (wybranego przez uczestników).
5.      Tworzenie planu działań na podstawie Mapy Strumienia Wartości.
6.      Jak stosować Mapy Strumienia Wartości w biurach, usługach czy administracji?
7.      Podsumowanie warsztatów, pytania i odpowiedzi.
 
Korzyści:
Uczestnicy po przejściu warsztatów:
-        nabywają umiejętność samodzielnego wykonywania Mapy Strumienia Wartości,
-        potrafią zidentyfikować marnotrawstwa w organizacji poprzez Mapę Strumienia Wartości,
-        generują pomysły na optymalizację procesów za pomocą Mapy Stanu Przyszłego,
-        nabywają umiejętność postrzegania wszystkich działań jako proces, w którym jest dostawca oraz klient (także wewnętrzny).
 
Grupa:      15 - 20 osób

 
 

W sprawie organizacji szkolenia zamkniętego zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

 

 

Terminy oraz ceny szkoleń otwartych z powyższego zakresu są podane w zakładce terminy szkoleń.

 

 

 

 
 

 

 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN