A A A

Lean Manufacturing

 


 

LEAN MANUFACTURING

Zasady i narzędzia optymalizacji procesów w praktyce

 
Cel warsztatów:
- zapoznanie uczestników z technikami i narzędziami Lean,
- przyswojenie przez uczestników umiejętności całościowego, procesowego spojrzenia na firmę,
- opanowanie umiejętności identyfikacji marnotrawstw w celu optymalizacji procesów,
- praktyczne poznanie wykorzystania technik Lean w codziennej pracy w swojej firmie.
 
Warsztaty skierowane do:
- pracowników kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla,
- pracowników biurowych, produkcyjnych wszystkich działów.
 
Program:
Dzień pierwszy:
1.      Wprowadzenie do Lean Manufacturing.
2.      Wyjaśnienie zasad symulacji.
3.      Symulacja – runda I.
4.      Podsumowanie i przedstawienie wyników rundy I.
5.      Wartość dodana oraz rodzaje marnotrawstw.
6.      Mapowanie Strumienia Wartości.
7.      Wymagania klienta a cele firmy.
8.      Idea ciągłego doskonalenia – Kaizen.
9.      Sesja Kaizen.
10. Symulacja – runda II.
11. Podsumowanie i przedstawienie wyników rundy II.
12. Metoda 5S.
13. Wykorzystanie wizualizacji do sterowania procesem.
14. Sesja Kaizen.
15. Symulacja – runda III.
16. Podsumowanie i przedstawienie wyników rundy III.
 
Dzień drugi:
1.      Techniki optymalizacji przepływu – one-piece-flow, Kanban, Heijunka, Yamazumi.
2.      Standaryzacja pracy.
3.      Sesja Kaizen.
4.      Symulacja – runda IV.
5.      Podsumowanie i przedstawienie wyników rundy IV.
6.      Techniki analizowania i rozwiązywania problemów.
7.      Metody wdrażania zmian, PDCA.
8.      Zasady tworzenia zespołów ciągłego doskonalenia.
9.      Sesja Kaizen.
10. Symulacja – runda V.
11. Podsumowanie i przedstawienie wyników warsztatów.
12. Pytania / odpowiedzi.
 
Metodologia:
- szkolenie prowadzone jest w formie gry symulującej procesy firmy,
- jest ono dedykowane dla firmy, w której jest przeprowadzane (po uprzednim poznaniu procesów firmy oraz wymagań klienta - kierownictwo, dział HR),
- szkolenie może odzwierciedlać wszystkie procesy w firmie bądź wybrany obszar (np. logistyka, magazyn, produkcja, etc),
-każdą rundę gry poprzedzają mini-wykłady wzbogacone o filmy, zdjęcia, przykłady z innych firm.
 
Korzyści:
Uczestnicy, przechodząc kolejne etapy gry:
- uczą się całościowego postrzegania procesu,
- przełamują rutynę pracy,
- poznają możliwości zmian w swoich obszarach,
- poznają metodologię oraz wybrane narzędzia Lean przydatne w ich pracy,
- uczą się dostrzegania wszystkich typów marnotrawstwa oraz ich eliminowania a przez to zwiększają efektywność swojej pracy.
 
Liczba uczestników: do uzgodnienia wg zapotrzebowania firmy. Minimum 10 osób.
 
Czas trwania: 2 dni (możliwość przeprowadzenia również w weekend).
 
Miejsce: teren firmy lub szkolenie na zewnątrz – do uzgodnienia.
 
Cena: do uzgodnienia, uzależniona od ilości uczestników oraz miejsca.
 
Cena zawiera:
- udział w szkoleniu wraz z certyfikatem,
- materiały szkoleniowe,
- prowadzenie szkolenia przez dwóch trenerów,
- konsultacje telefoniczne z trenerami przez okres 30. dni od zakończenia szkolenia,
- w zależności od miejsca przeprowadzenia szkolenia: organizacja szkolenia wraz z cateringiem.
 

 
 

W sprawie organizacji szkolenia zamkniętego zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

 

 

Terminy oraz ceny szkoleń otwartych z powyższego zakresu są podane w zakładce terminy szkoleń.

 

 

 

 
 

 

 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN