A A A

Klub Efektywności


 

W Klubie Efektywności proponujemy cykl kilku warsztatów szkoleniowych ułożonych w zamknięte, integralne moduły tematyczne.
Zaletą formuły Klubu jest nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych związanych z wdrażaniem metodologii i narzędzi Lean w zakresie danego bloku tematycznego. Każdy z modułów oparty jest na symulacjach procesów (produkcyjnych, biurowych, etc). Podczas kolejnych sesji uczestnicy wcielają się w różne role i mają możliwość zobaczenia poszczególnych problemów z kilku perspektyw. Skutkuje to otwartością na rozwiązania optymalne z punktu widzenia ciągłości procesu, a nie tylko zajmowanego przez nich stanowiska. W efekcie następuje usprawnienie działania całości procesu, przełamanie rutyny pracy oraz poprawa komunikacji w przedsiębiorstwie.


Warsztaty odbywają się zawsze w małych grupach (10-15 osób). Członkowie Klubu mają więc możliwość nie tylko poznania, ale też ugruntowania swojej wiedzy i praktyki.


Cykl spotkań zakończony jest przyznaniem Certyfikatu Efektywności.

 

Klub Efektywności realizowany jest również w formie zamkniętej, dedykowanej dla Klienta. Opieramy się wtedy na realnych procesach firmy, analizujemy konkretne przypadki z firm oraz dostosowujemy moduł pod specyfikę firmy. Warsztaty odbywają się wówczas na produkcji, w siedzibie Klienta.

 

Moduły obecnie dostępne w ramach naszej oferty:

 

 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN