A A A

Inwentaryzacja

 Przygotowanie inwentaryzacji z wykorzystaniem elementów 5S i Zarządzania Wizualnego

 

 

 

Cel szkolenia:

 

- zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi inwentaryzacji,

- nabycie praktycznej umiejętności przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji,

- poznanie podstawowych błędów popełnianych podczas inwentaryzacji oraz metod ich zapobiegania,

- zaznajomienie uczestników z prawami i obowiązkami audytorów zewnętrznych.

  

Szkolenie skierowane do:

 

- osób odpowiedzialnych za organizację oraz przeprowadzenie inwentaryzacji,

- osób zarządzających produkcją, logistyką, magazynami,

- pracowników magazynowych, działu logistyki, zaopatrzenia, produkcji.

  

Program:

 

1.      Czym jest inwentaryzacja?

-        Pojęcie inwentaryzacji,

-        Cele inwentaryzacji,

-        Podstawowe rodzaje inwentaryzacji,

-        Obowiązek i terminy przeprowadzenie inwentaryzacji.

2.      Wymagania prawne dotyczące inwentaryzacji:

-        Zarządzenie inwentaryzacyjne,

-        Instrukcja inwentaryzacyjna.

3.      Poznanie narzędzi metody 5S pod kątem ich wykorzystania podczas inwentaryzacji.

4.      Podstawowe zasady Zarządzania Wizualnego.

5.      Omówienie przebiegu i harmonogramu inwentaryzacji.

6.      Przygotowanie inwentaryzacji z wykorzystaniem narzędzi 5S oraz wizualizacji:

-        Strefy inwentaryzacji,

-        Materiały grupy A, B, C,

-        Weryfikacja lokalizacji materiałowych: fizycznych oraz systemowych,

-        Postępowanie z materiałem niezgodnym,

-        Materiały do przeprowadzenia inwentaryzacji,

-        Szkolenie uczestników inwentaryzacji,

-        Grupy spisowe.

7.      Przeprowadzenie inwentaryzacji.

-        Inwentaryzacja produkcji w toku (półproduktów).

-        Inwentaryzacja w trakcie prowadzenie produkcji (wyznaczonych maszyn, linii, części zakładu),

-        Inwentaryzacja materiałów pomocniczych,

-        Aktualizacja danych w systemie.

8.      Weryfikacja poprawności inwentaryzacji.

-        Kontrola danych,

-        Najczęściej występujące błędy inwentaryzacyjne,

-        Metody zapobiegania błędom.

9.      Zamknięcie inwentaryzacji.

10. Współpraca z audytorem zewnętrznym

-        Obowiązki audytorów,

-        Wymagania audytorów,

-        Współpraca z audytorem.

11. Korzyści z zastosowania metody 5S.

12. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

  

Metodologia: wykład wzbogacony o ćwiczenia, filmy, zdjęcia, przykłady z innych firm.

 

 

Czas trwania: 1 dzień (możliwość przeprowadzenia również w weekend w przypadku szkolenia zamkniętego).

 

Cena zawiera:

 

- udział w szkoleniu wraz z certyfikatem,

- materiały szkoleniowe,

- przerwy kawowe,

- konsultacje telefoniczne z trenerem przez okres 30 dni od zakończenia szkolenia.

 
 

 

W sprawie organizacji szkolenia zamkniętego zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

 

 

Terminy oraz ceny szkoleń otwartych z powyższego zakresu są podane w zakładce terminy szkoleń.

 

 

 

 

 


 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN