A A A

5S

 


 
Organizacja stanowiska pracy
 
Cel warsztatów:
- zapoznanie uczestników z techniką 5S jako uniwersalnego narzędzia wspomagającego poprawę w procesach wszystkich obszarów firmy
 
Warsztaty skierowane do:
- pracowników kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla,
- pracowników biurowych, produkcyjnych wszystkich działów.
 
Program:
Dzień pierwszy:
1.      Wprowadzenie do 5S
-        Krótka historia
-        Rozszyfrowanie nazwy
-        Do czego jest stosowane na co dzień
2.      1S: Sortowanie
-        ustalenie definicji rzeczy potrzebnej i niepotrzebnej
-        metoda czerwonych etykiet – wykorzystanie w praktyce
3.      2S: Systematyka – „wszystko na miejscu i miejsce na wszystko”
-        ustalenie lokalizacji na narzędzia i dokumenty
-        poznanie kryterium segregacji
-        wprowadzenie wizualizacji (kolory, znaki, tablice, lay-out)
4.      3S: Sprzątanie
-        odnowienie stanowiska pracy
-        wyznaczenie odpowiedzialności i obowiązków
5.      4S: Standaryzacja – „zapobieganie powrotu do starych nawyków”
-        do czego służy standaryzacja
-        opracowanie z uczestnikami standardów wypracowanych w poprzednich ćwiczeniach
-        standaryzacja jako narzędzie do odkrywania wszelkich odstępstw
-        jak wykorzystać sugestie operatorów / pracowników do stworzenia standardu
6.      5S: Samodyscyplina – utrzymanie standardów
-        samodyscyplina: pracownika i zespołu
-        wskazówki do tworzenia formularza do samo-audytowania miejsca pracy (linii, wydziału…)
7.      Przedstawienie skutecznych technik wdrażania 5S na swoich obszarach.
8.      Podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi.
 
Dzień drugi:
Praca na wybranym obszarze zakładu: każdy z pięciu etapów 5S omawiany jest na stanowisku pracy, które służy za przykład.
Uczestnicy:
-        poprzez wdrożenie małych zmian na omawianym obszarze mają możliwość doświadczenia przydatności i skuteczności 5S
-        tworzą listę zmian do wprowadzenia na swoim stanowisku pracy
-        tworzą mapę zakresu odpowiedzialności
-        poznają metody tworzenia standardów na swoich stanowiskach pracy
-        współtworzą formularz do samo-audytowania
 
Metodologia:
- szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów
- w drugi dzień warsztaty prowadzone są bezpośrednio na wybranym stanowisku pracy
- jest ono dedykowane dla firmy, w której jest przeprowadzane (po uprzednim poznaniu procesów firmy oraz wymagań klienta - kierownictwo, dział HR),
- szkolenie jest wzbogacone o filmy, zdjęcia, przykłady i rozwiązania z innych firm.
 
Korzyści:
- szkolenie na stanowisku pracy daje gotowe rozwiązania stworzone wraz z pracownikami,
- zostaje opracowana mapa zakresów odpowiedzialności,
- zostaje opracowany formularz do samo-audytowania, odzwierciedlający potrzeby firmy,
- przełamują rutynę pracy,
- poznają możliwości zmian w swoich obszarach,
- uczą się dostrzegania wszystkich typów marnotrawstwa oraz ich eliminowania a przez to zwiększają efektywność swojej pracy.
 
Liczba uczestników: do uzgodnienia wg zapotrzebowania firmy. Minimum 10 osób.
 
Czas trwania: 2 dni (możliwość przeprowadzenia również w weekend).
 
Miejsce: teren firmy lub szkolenie na zewnątrz – do uzgodnienia.
 
Cena: do uzgodnienia, uzależniona od ilości uczestników oraz miejsca.
 
Cena zawiera:
- udział w szkoleniu wraz z certyfikatem oraz materiały szkoleniowe,
- opracowany dedykowany formularz audytowy 5S oraz mapa zakresów odpowiedzialności,
- prowadzenie szkolenia przez dwóch trenerów,
- konsultacje telefoniczne z trenerami przez okres 30. dni od zakończenia szkolenia,

- w zależności od miejsca przeprowadzenia szkolenia: organizacja szkolenia wraz z cateringiem.

 
 

W sprawie organizacji szkolenia zamkniętego zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

 

 

Terminy oraz ceny szkoleń otwartych z powyższego zakresu są podane w zakładce terminy szkoleń.

 

 

 

 
 

 

 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN